Ст 309 кк україни

Адвокат киев ст. 309 ч.4 ук украины: продажа, цена в киеве. адвокатские услуги от

Ст 309 кк україни

ч. 4 ст. 309 КК України передбачено спеціальну підставу звільнення особи від кримінальної відповідальності, яка зобов’язує суд здійснити таке звільнення

Суд відповідно до положень кримінального закону, вирішуючи питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, повинен з’ясувати:

3) чи розпочала лікування

Відсутність хоча б однієї із цих умов, а також незгода винної особи на закриття кримінальної справи з відповідної підстави унеможливлює звільнення особи від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 309 КК України.

Іншими словами, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 309 КК України, якщо: її вина у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.

309 КК України, доведена; вона виявила бажання вилікуватися і для цього звернулася до відповідного закладу добровільно та розпочала лікування; заявила клопотання особисто чи через захисника про її звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи на цій підставі.

При цьому відповідно до положень ст.

22 КПК України спростування наданих винним матеріалів (наприклад, довідки з лікувального закладу, лікарняного листка тощо), доведення того, що особа звернулася до лікувального закладу вимушено, щоб ухилитись у такій спосіб від кримінальної відповідальності, покладається насамперед на обвинувача (якщо клопотання подано винним під час судового розгляду) чи особу, у провадженні якої перебуває кримінальна справа (якщо клопотання подано під час досудового розслідування цієї справи). За відсутності означених доводів, з’ясувавши наявність необхідних умов, суд зобов’язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 309 КК України.

Вирішувати питання з приводу звільнення особи від кримінальної відповідальності суд має в порядку ст. 7 КПК України. – стаття 7 КПК України, на відміну від ст.

6 КПК України, не вміщує будь-яких обмежень із приводу моменту розгляду судом клопотання винного, незважаючи на те, чи справа надійшла з поданням, чи з обвинувальним висновком. Водночас ст.

237 КПК України регламентує, що серед питань, які з’ясовуються суддею при попередньому розгляді справи, є питання з приводу наявності (відсутності) підстав для закриття справи. Згідно із ч. 2 ст.

240 КПК України учасники, які з’явились на попереднє судове засідання, висловлюють свої думки щодо питань, зазначених у ст. 237 КПК України, тобто і стосовно підстав для закриття справи також. При цьому прокурор не позбавлений права висловлювати свою думку з приводу заявлених клопотань учасників. Ч. 1 ст.

248 КПК України вміщує положення, відповідно до якого за наявності обставин, передбачених ст. 6, ч. 1 ст. 7, статтями 7-1, 7-2, 8, 9, 10 і 11-1 КПК України, суддя своєю мотивованою постановою закриває справу.

Іншими словами, при попередньому розгляді справи можливе звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 309 КК України, але слід враховувати, що:

3) якщо кримінальна справа надійшла до суду з обвинувальним висновком і на попередньому розгляді справи заявлено клопотання щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 309 КК України, визначені кримінальним законом умови виконано та їх правдивість ні в кого не викликає сумнівів, суд повинен звільнити особу від кримінальної відповідальності та закрити кримінальну справу

При цьому суд при винесенні рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 309 КК України на попередньому розгляді справи керується ст. 44 КК України, ч. 4 ст. 309 КК України та статтями 244, 248 КПК України, а під час судового розгляду – ст. 44 КК України, ч. 4 ст. 309 КК України та ст. 282 КПК України.

Источник: https://advokat-kieva.com.ua/p3880729-advokat-kiev-309.html

Адвокат киев ст. 309 ч.4 ук украины, цена 600 грн., заказать в киеве — prom.ua (id#3880729)

Ст 309 кк україни

ч. 4 ст. 309 КК України передбачено спеціальну підставу звільнення особи від кримінальної відповідальності, яка зобов’язує суд здійснити таке звільнення

Суд відповідно до положень кримінального закону, вирішуючи питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, повинен з’ясувати:

Студентку Х. задержали с наркотиками (ст. 309 ККУ) и за распространение видеопродукции, пропагандирующей культ жестокости и насилия

Ст 309 кк україни
Обновлено 25.10.2018 14:53 31075

Студентку Х. задержали с наркотиками через несколько минут после того, как она купила коноплю у малознакомого парня возле ст. метро «Пушкинская» в г. Харькове. Во время осмотра при понятых у нее был изъят полимерный пакет с наркотическим средством марихуана (конопля высушенная).

После того, как. Х задержали с наркотиками, против нее было возбуждено уголовное дело по статья 309 ч.1 УК Украины, затем последней было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта наркотиков.

По совету адвоката студентка Х.прошла курс профилактического лечения от вредных последствий хранения и употребления наркотиков.

До рассмотрения дела в Киевском райсуде г. Харькова по ст.309 ч.1 УК Украины Х. устроилась работать реализатором лазерных дисков с видеопродукцией.

Проработав две недели, была задержана работниками областного розыска за то, что продала лазерный диск с видеофильмами, которые якобы пропагандируют культ жестокости и насилия.

Против Х.было возбуждено уголовное дело по ст.300 ч.2 УК Украины, и она была привлечена к уголовной ответственности за сбыт видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.
Правосудие идет по циклу. Когда оправдают А.В.?Судом закрыто дело по сбыту наркотиков
Освободить П. из-под стражи в зале суда немедленно…

Дела по ст. ст. 309 ч.1 и 300 ч.2 УК Украины были объединены в одно, которое прокурор с обвинительным заключением направил в Коминтерновский райсуд гор. Харькова для рассмотрения по существу.

В суде адвокатом было заявлено ходатайство об освобождении студентки Х.от уголовной ответственности по ст.309 ч.1 УК Украины. Ведь после того, как Х задержали с наркотиками, она добровольно прошла курс лечения от наркомании и подлежала освобождению от уголовной ответственности по основанию, предусмотренному ч.4 ст.309 УК Украины.

Кроме того, адвокат обратил внимание суда на то, что во время дознания и следствия по эпизоду дела по ч.2 ст.300 УК Украины имели место грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства.

Так, предъявленное в этой части обвинение не было конкретизировано – в нем не были указаны названия фильмов, в которых представлены сцены, пропагандирующие культ жестокости и насилия, чем было нарушено право подсудимой Х. на защиту.

Кроме того, следствием не была проверена версия Х.

о том, что она не знала о содержимом дисков, которые продавала, так как получала их от хозяина в большом количестве без предварительного просмотра, и у нее не было умысла на сбыт видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

Дело по обвинению С. в незаконном сбыте и хранении наркотико
Дело по обвинению Б. в незаконном приобретении и хранении наркотико
Сбыт наркотиков гр-ном Д. не подтвердился
Дело о хранении наркотиков гражданином В.

Не установлены были, как того требует УПК Украины, мотив и цель противоправных действий Х. Был также нарушен порядок изъятия и фиксации доказательств, – из материалов дела не было ясно, где и когда был изъят лазерный диск у Х., каким образом проходило приобщение его к материалам дела.

Участвующие при изъятии диска понятые не были, в нарушение ст.127 УПК Украины, незаинтересованными лицами. На вопросы адвоката они пояснили суду, что работники милиции привлекали их неоднократно в качестве понятых. Это свидетельствовало об их сотрудничестве с правоохранительными органами в направлении провокации преступлений.

При таких обстоятельствах адвокат считал, что вина Х. в этой части обвинения не доказана и просил суд оправдать ее по ч.2 ст.300 УК Украины.

Сбыт, хранение наркотиков и содержание наркопритона гр-ном А
Ст. 307 ч. 2 УК Украины.

По апелляции адвоката срок наказания С.А. сокращен в два раз
Приговор отменен, уголовное дело прекращено, обвиняемый С. освобожден от уголовной ответственности по ч.1 ст.309 УК Украин
Прокурор прекратил уголовное производство в отношении Б.

, подозреваемого по ст.309 УК Украины

Выслушав доводы сторон, допросив всех свидетелей, исследовав имеющиеся в деле письменные и вещественные доказательства, суд вынес два постановления по делу.

Первым постановлением студентка Х., которую задержали с наркотиками, была освобождена от уголовной ответственности по ст.309 ч.1 УК Украины в связи с тем, что добровольно прошла лечение от вредных последствий их употребления.

Вторым постановлением уголовное дело в части обвинения Х. в сбыте видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости по ст.300 ч.2 УК Украины было выделено в отдельное производство и направлено прокурору для организации дополнительного расследования.

Впоследствии дело по ч.2 ст.300 УК Украины было прекращено за отсутствием в действиях Х. состава преступления.

Обвинительного приговора по делу не было.

Студентка Х., которую задержали с наркотиками, продолжает учебу в ВУЗе, не имея судимостей.

в социальных сетях:

Ваше мнение важно для нас! Пожалуйста, оцените данный материал или поделитесь им в социальных сетях, кликнув по соответсвующей кнопке.

Источник: https://timlawyer.com.ua/dela-po-narkotikam/studentka-h.html

Освобождение от криминальной ответственности на основании ч. 4 ст. 309 УК Украины

Ст 309 кк україни

У меня обнаружили пакет с коноплёй. Завели уголовное дело по ст. 309 ч.1 Уголовного кодекса Украины. Я прошёл лечение от наркомании в клинике.

Идёт следствие. Как переквалифицировать ч.1 ст. 309 УК Украины в ч.4 ст. 309 УК Украины?

Ответ:Здравствуйте. Только суд имеет право освобождать от криминальной ответственности, в тому числе и на основании ч. 4 ст. 309 УК Украины. В процессе рассмотрения дела суд проверяет все доказательства и решает вопрос освобождения.

Таким образом все решает суд. Ответила: Пашко Инна

Освобождение от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 309 УК Украины

В данной статье речь пойдёт об одном из способов защиты в уголовном деле, которое возбуждено по ч.1 ст. 309 УК Украины.

Санкция ч.1 ст. 309 небольшая, но все-таки предусматривающая лишение свободы и не факт, что суд не даст лицу, совершившему данное преступление, реальную меру наказания. И к тому же судимость имеет свои негативные последствия в будущем.

Однако по данной статье можно быть освобожденным от уголовной ответственности на основании ч.4 ст.309 УК Украины.

Сразу следует отметить, это один из вариантов осуществления защиты и подойдёт он в том случае, когда лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, действительно употребляет наркотические средства, не отрицает факт законного изъятия наркотического средства или психотропного вещества, признаёт свою вину в полном объёме и чистосердечно раскаивается.

Итак, ч. 4 ст. 309 УК Украины гласит, что лицо, добровольно обратившееся в лечебное учреждение и начавшее лечение от наркомании, освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные ч. 1 ст. 309 УК Украины.

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству. освобождение от уголовной ответственности осуществляется исключительно судом.

Суды при этом руководствуются Постановлением Пленума Верховного суда Украины №12 « О практике применения судами Украины законодательства об освобождении лица от уголовной ответственности» от 23 декабря 2005 года и Постановлением №4 Пленума Верховного Суда Украины от 26 апреля 2002 года «О судебной практике в делах о преступлениях в сфере оборота наркотических, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров».

Поэтому, в случае предъявления обвинения по ч. 1 ст. 309 УК Украины, нужно обратиться в наркологический диспансер по месту жительства либо иное медицинское учреждение с данным профилем работы и начать курс лечения.

Как правило, продолжительность такого курса лечения составляет 14-21 день. Это может быть как стационарное лечение, так и амбулаторное.

По окончании курса лечения необходимо взять справку, в которой будет указана следующая информация:

– когда лицо обратилось в медицинское учреждение за помощью

– какой диагноз поставлен какое назначено лечение

– период прохождения лечения.

Для получения подобной справки лучше обратиться к адвокату, осуществляющему защиту. Так как лечение в подобных заведениях является анонимным, то врач выдаст подобную справку только на адвокатский запрос либо же на запрос суда.

Кроме того, адвокат подготовит ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела медицинских документов, ходатайство о прекращении уголовного дела и освобождения от уголовной ответственности.

Главное, чтобы у суда сформировалось убеждение, что лицо, совершившее преступление, свою вину признаёт в полном объёме и чистосердечно раскаивается, действительно нуждалось в медицинской помощи вследствие употребления наркотических средств либо психотропных веществ, и обратилось за медицинской помощью именно самостоятельно и добровольно, а не с целью избежать ответственности.

Необходимо отметить, подобный шанс даётся только один раз. И если через какой-то промежуток времени освобождённое от уголовной ответственности лицо вновь совершит преступление, то реальной меры наказания не избежать.

Практическая рекомендация по освобождению от уголовной ответственности по ч.4 ст.309 УК Украины

В данной статье я хочу рассказать о более практическом подходе в вопросе освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления связанного с незаконным изготовлением или хранением наркотических веществ, предусмотренного ч.1 ст.309 УК Украины. В данной статье речь не пойдет о заумной теории, это скорее пошаговая инструкция как практически заделать так, что бы не было судимости.

Хочу сразу отметить, что наличие судимости у лица это негативные последствия, как для него, так и для его близких родственников. Нельзя этого недооценивать думая, что санкция инкриминируемой статьи маленькая, и что суд не даст реальную меру наказания, возможно, Вы и правы, но только отчасти.

Если суд применил ст. 75 УК Украины, то лицо считается не судимым только после успешного прохождения испытательного срока. Во- первых, где гарантия что Вы не совершите новое преступление, или у Вас опять не изымут наркотические вещества.

Во–вторых, данные лица, которое привлекается к уголовной ответственности попадает в милицейскую базу «АРМОР». Важным аспектом тут может являться, то что после вынесения приговора суд выставляет карту статистической отчетности № 6 и Вас заносят в эту базу.

Кроме того, в настоящий момент у нас в стране эту базу не проблема купить. Этим пользуются службы безопасности различных банковских учреждений, крупные компании и т.п. в общем, те, кому она по карману.

Поэтому если Вы захотите получить кредит, или устроится на хорошую работу, Вам в этом могут отказать, ссылаясь на то, что некогда Вы в своей глубокой молодости были судимы. Поверьте, это я говорю из личного опыта своих клиентов.

Поэтому лучший вариант это освобождение от уголовной ответственности.

И так ч. 4 ст. 309 УК Украины предусматривает: «Лицо, добровольно обратившееся в лечебное учреждение и начавшее лечение от наркомании, освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи».

Для этого Вам необходимо обратиться в специальное лечебное учреждение, а именно в наркологический диспансер по месту вашей регистрации или проживания или обзвоните наркологические клиники и узнайте, где Вам могут дать соответствующую справку.

Курс лечения приблизительно 14 дней, уколы Вам делать не будут, но лекции почитают, послушать не мешает. Не переживайте, после прохождения курса лечения сведения о том, что Вы его проходили не фиксируются, за то Вы будете иметь основание для освобождения от уголовной ответственности, естественно только по ч.1 ст. 309 УК Украины.

После того, как Вы получили эту справку, Вы составляете ходатайство об освобождении Вас от уголовной ответственности по ч. 4 ст.309 УК Украины на имя следователя или на имя судьи в зависимости, от того на какой стадии находится уголовное дело.

Рекомендую составить ходатайство в двух экземплярах, приложить к одному оригинал справки о прохождении курса лечения, а ко второму экземпляру приложить копию и оставить его себе. На второй копии ходатайства должна стоять отметка о том, что следователь или суд получили его от Вас.

Если Вы подаете ходатайство непосредственно в судебном заседании, то дергать судью что бы она расписалась не нужно, так как там все фиксирует секретарь судебного заседания в протоколе, да и суд расписываться что получил не будет.

Сразу хочу предупредить, что следователь любым способом будет уклонятся лишь бы не получать Вашу справочку, так как он должен будет вынести постановление и направить дело в суд об освобождении Вас от уголовной ответственности. Это вовсе не потому, что следователь плохой, а потому что ему это дело не будет зачислено в показатель.

В общем, не важно на какой стадии и где будет подана справка о прохождении курса лечения, главное что бы это было сделано до окончания судебного следствия.

Источник: http://konsultatsiya.bfmac.com/vopros-juristu-onlajn/osvobozhdenie-ot-kriminalnoj-otvetstvennosti-na-osnovanii-ch-4-st-309-uk-ukrainy.html

Статьи Уголовного Кодекса о наркотиках | Центр современной терапии зависимостей

Ст 309 кк україни

Что же ждет человека, участвующего в различных действиях с запрещенными психоактивными (наркотическими) веществами и прекурсорами (сырьем для их изготовления)?

Для удобства напомним основные понятия: для всех запрещенных психоаткивных веществ в Украине определены небольшие, крупные и особо крупные размеры. Среди этих веществ дополнительно выделяют особо опасные. Списки этих веществ постоянно обновляются, их можно посмотреть на сайте государственных органов по контролю за наркотиками.

Количество найденного у вас вещества влияет на меру наказания. То, является наркотик особо опасным или нет, независимо от его количества, также влияет на меру наказания.

Закон разделяет действия с наркотиками и психотропными препаратами без цели продажи, то есть для личного пользования, и с целью продажи, что должно быть особым образом доказано и является отягчающим обстоятельством, то есть увеличивает наказание.

Например, если действия с наркотиками или психотропными веществами совершаются с целью продажи, уголовная ответственность наступает, даже если количество вещества меньше так называемого “небольшого размера”.

статья 307 Уголовного кодекса Украины

статья 307 Уголовного кодекса Украины (УК, для краткости) посвящена действиям с наркотиками с целью продажи, и гласит, что:

Часть 1. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических или психотропных веществ и их аналогов с целью продажи караются лишением свободы сроком от 3-х до 8-ми лет.

Далее, во второй части статьи идет перечисление отягчающих обстоятельств:

Часть 2.

Те же самые действия совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или лицом, которое ранее совершало преступление связанное с наркотиками, или с участием несовершеннолетнего, а также продажа наркотиков или психотропных веществ в учебных заведениях, в местах для занятий спортом, отдыха или для проведения других массовых мероприятий, или передача таких веществ в места лишения свободы, или если предметом таких действий были вещества в крупных размерах или особо опасные вещества, караются на срок от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Часть 3. Посвящена особо тяжким преступлениям, связанным с продажей наркотиков и психотропных веществ.

К таким относятся совершение всех вышеперечисленных действий организованной группой лиц, особо крупные размеры наркотиков или психотропных веществ, совершение этих действий с участием малолетних или в отношении малолетних. За такие действия закон предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Часть 4. Указывает на обстоятельства, при которых человек, совершивший преступление подпадающее под часть 1–ю этой статьи или часть 1–ю статьи 309 УК Украины может избежать уголовной ответственности.

А именно, лицо, которое добровольно сдало наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и указало источник их приобретения, или содействовало раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, освобождается от уголовной ответственности.

Что такое добровольно сдал?

Это означает, что человек их сдал до того, как к нему пришли с обыском, или, если в процессе такого обыска работникам милиции не удалось найти эти вещества, а человек сам указал их местонахождение и соответственно где он их взял.

Что такое предварительный сговор группы лиц?

Это означает, что мы не случайно встретились за углом, а что мы с Петей договорились там встретится с целью продать–купить. Я и Петя — вот вам и группа лиц.

В качестве отягчающего обстоятельства часто упоминаются несовершеннолетние или малолетние лица. Согласно украинскому законодательству малолетними считаются дети в возрасте до 14–ти лет, а несовершеннолетними — в возрасте от 14–ти до 18–ти лет.

Статья 309 Уголовного Кодекса Украины

Статья 309 УК Украины посвящена действиям с наркотиками и психотропными веществами без цели продажи, для себя. Она касается действий с наркотиками или психотропными веществами, количество которых превышает так называемые “небольшие размеры”.

Часть 1 статьи 309 гласит, что:

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств или их аналогов без цели продажи карается штрафом от 850 до 1700 грн., или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до 6-ти месяцев, или ограничением свободы на срок до 3-х лет, или лишением свободы на срок до 3-х лет.

Часть 2–я снова посвящена отягчающим обстоятельствам. А именно:

Все эти действия (без цели продажи) совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, или лицом, которое ранее совершало преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков, или если предметом таких действий были наркотические или психотропные вещества в крупных размерах – караются лишением свободы на срок от 2-х до 5-ти лет.

Часть 3–я описывает особо отягчающие вину обстоятельства преступления:

Это вовлечение в действия с наркотиками несовершеннолетнего, и особо крупные размеры вещества. И наказание в этом случае более суровое: лишение свободы на срок от 5–ти до 8–ми лет.

Часть 4–я этой статьи гарантирует, что каждый, кто впервые арестован по статье 309 УК Украины и подпадает под действие части первой этой статьи, в случае если он сам до факта задержания обратился за лечением в лечебное учреждение и начал такое лечение (в том числе стал на очередь, если такая предусмотрена и не успел приступить к лечению непосредственно), будет освобожден от уголовной ответственности.

Напоминаем, что основанием для освобождения от уголовной ответственности по части 1—1 статьи 309 УК Украины могут быть и обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 307.

Статья 311 Уголовного Кодекса Украины

Статья 311  посвящена уже не самим наркотикам или психотропным веществам, а компонентам, необходимым для их изготовления, то есть прекурсорам.

Часть 1 этой статьи говорит, что незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров с целью изготовления наркотических веществ не для продажи караются штрафом в размере 850 грн. или ограничением свободы на срок до 3–х лет.

Часть 2 посвящена отягчающим обстоятельствам преступления. В данном случае это: повторное совершение подобных действий, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, крупные размеры прекурсоров или совершение преступных действий с целью продажи. За все это полагается наказание в виде лишения свободы на срок от 2–х до 5–ти лет.

Часть 3 оговаривает особо тяжкие обстоятельства преступления с прекурсорами: организованная группа лиц или особо крупные размеры прекурсоров, при наличии которых мерой наказания служит лишение свободы на срок от 5-ти до 8-ми лет с конфискацией имущества.

Часть 4 говорит, что человек, добровольно сдавший прекурсоры и указавший, откуда он их взял, или содействовавший раскрытию преступления связанного с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров освобождается от уголовной ответственности за преступления подпадающие под действие части 1–й этой статьи.

Статья 316 Уголовного Кодекса Украины

Кроме того, в уголовным кодексом (статья 316) предусмотрено наказание за публичное употребление наркотиков, то есть употребление в местах массового пребывания граждан, таких как ночной клуб, дискотека, учебное учреждение и тому подобное. За эти действия предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 4–х лет или лишения свободы на срок до 3–х лет.

Если это происходит повторно, или подсудимый ранее совершал преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков с целью продажи, то такой человек получит от 3–х до 5–ти лет лишения свободы.

А вообще, единственный надежный способ не быть осужденным в связи с наркотиками — никогда их не не брать в руки и не употреблять.

Источник: https://addiction-therapy.in.ua/stati-uk.html

Права-помощь
Добавить комментарий